Abilify 7,5 mg/ml; 1,3 ml, iniekcja domięśniowa, 1 fiolka


Zdjęcie podglądowe recepty

Abilify 7,5 mg/ml; 1,3 ml, iniekcja domięśniowa, 1 fiolka

15,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Preparat jest wskazany w celu szybkiego opanowania niepokoju i zaburzeń zachowania u osób ze schizofrenią lub epizodami maniakalnymi w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I, kiedy leczenie doustne nie jest właściwe.

Substancja czynna zawarta w leku - arypiprazol - wykazuje działanie przeciwpsychotyczne.

Jak każdy lek, również Abilify może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat.

Często mogą wystąpić: niepokój, zwłaszcza ruchowy, bezsenność, lęk, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bóle głowy, nieostre widzenie, niestrawność, wymioty, nudności, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny, astenia.
Rzadziej mogą wystąpić: tachykardia, ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego, depresja.

Nie stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować leku w postaci roztworu do wstrzykiwań u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jednoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych w postaci iniekcji i benzodiazepin drogą pozajelitową może skutkować nadmierną sedacją oraz depresją krążenia (ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi) i oddechową.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o stosowaniu następujących leków:

  • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;
  • leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;
  • leków przeciwgrzybiczych;
  • pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;
  • leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Należy unikać picia alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku ABILIFY na samopoczucie.

Przeznaczony jest do stosowania domięśniowego. 

Substancja czynna: arypiprazol 7,5 mg/ ml

Substancje pomocnicze: sulfobutyloeter beta-cyklodekstryny, kwas winowy, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Fiolkę należy chronić od światła, przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań.

Kupujący Abilify, 7,5 mg/ml; 1,3 ml, roztw.do wstrz.,1fiol
Kupowali również