Zdjęcie produktu Acard 150 mg

Acard 150 mg 150 mg, tabl.dojelit., 30 szt

10,15

 • w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka;
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca;
 • po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej;
 • w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca;
 • po zabiegach chirurgicznych lub interwoncyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych;
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu;
 • u osób zzarostową  miażdżycą tętnic obwodowych;
 • w zapobieganiu zakerzepicy naczyń wieńcowych 
 • u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka;
 • w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

 • Decyzję o podjęciu leczenia i zastosowanej dawce leku podejmuje lekarz.
  Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
  Nie stosować leku Acard 150 mg
 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjgnt ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi;
 • jeśli pacjent jna chorobę wrzodową żołądka i (lub), dwunastnicy;
 • jeśli pacjent ma ciężkie choroby nerek lub wątroby, lub serca (ciężką niewydolność nerek,-wątroby lub serca);
 • jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy ; duszność, świszczący oddech);
 • jeśli pacjent ma dnę moczanową;
 • jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca choroba dziedziczna);    ,    ,
 • jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych;

 • Acard 150 mg zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
  Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
  Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Acara 150 mg.
  Lekarz zaleci dawkę leku właściwą dla danego pacjenta oraz określi czas stosowania.
  Stosowanie doustne.
  Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletka dojelitowa (150 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości.
  Tabletka dojelitowa leku Acard 150 mg ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
  W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca:: Jednorazowo 2 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie.
  Substancja czynną leku jest kwas acetylosalicylowy.
  Każda tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego.
  Pozostałe składniki to: celuloza proszek, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, Acryl Eze-White (kwasu metakrylowego i etylu akrylanu-kopolimer 1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna; sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan), trietylu cytrynian, symetykon emulsja. ‘

  Kupujący Acard 150 mg, 150 mg, tabl.dojelit., 30 szt
  Kupowali również