Acurenal 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Acurenal 5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

9,37

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Acurenal stosowany jest w leczeniu:

  • nadciśnienia tętniczego,
  • niewydolności serca.

Acurenal zawiera chinapryl, który należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE). Obniża ciśnienie tętnicze oraz rozszerza naczynia obwodowe co ułatwia przepływ krwi i zmniejsza pracę serca.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób): ból w klatce piersiowej, niedociśnienie, zmniejszone stężenie sodu we krwi, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, zapalenie gardła, katar, zawroty głowy, ból głowy, bezsenność, zmęczenie, osłabienie, parestezje (drętwienia), ból pleców, ból mięśni, kaszel, duszność, zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, potasu we krwi.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na chinapryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli wcześniej wystąpił obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitorów ACE;
  • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych);
  • u pacjentów z dziedzicznym lub samoistnym obrzękiem naczynioruchowym;
  • u pacjentów z utrudnionym odpływem krwi z lewej komory serca;
  • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren;
  • u pacjentek w ciąży powyżej 3. miesiąca.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą. Wchłanianie leku Acurenal może być umiarkowanie zmniejszone (około 25-30%), jeśli jest on przyjmowany podczas posiłku obfitującego w tłuszcze. Alkohol stosowany jednocześnie z chinaprylem może nasilić hipotonię ortostatyczną (niedociśnienie tętnicze krwi występujące podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą).

W trakcie stosowania leku Acurenal mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. W przypadku ich występowania, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn dopóki pacjent nie upewni się jaki wpływ ma na niego lek.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest chinapryl w postaci chinaprylu chlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: magnezu węglan ciężki, laktoza jednowodna, żelatyna (E441), krospowidon (E1202), magnezu stearynian (E572), otoczka Opadry II typ 33G28707 White o składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 3000, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Acurenal, 5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również