Adaptic Opatrunek jałowy, 12,7 cm x 22,9 cm, 12 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Adaptic Opatrunek jałowy, 12,7 cm x 22,9 cm, 12 szt.

35,71

Kupujący Adaptic, opatr.jałowy,12,7 cm x 22,9 cm, 1 szt(z op.12 szt)
Kupowali również