Adcetris 50 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 fiolka


Zdjęcie podglądowe recepty

Adcetris 50 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 fiolka

18075,68

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Adcetris jest stosowany w leczeniu chłoniaka ziarniczego, który nawrócił lub nie wykazał reakcji po wlewie własnych zdrowych komórek macierzystych pacjenta (autologiczny przeszczep komórek macierzystych) lub nawrócił lub nigdy nie wykazał reakcji na co najmniej dwie wcześniejsze terapie, oraz gdy pacjent nie kwalifikuje się do dodatkowego skojarzonego leczenia przeciwnowotworowego lub autologicznego przeszczepu komórek macierzystych.

Adcetris jest stosowany w leczeniu układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek, wykrytego w węzłach chłonnych pacjenta i(lub) w innych częściach ciała, który nie reagował na inne typy chemioterapii lub nawrócił po wcześniejszym leczeniu przeciwnowotworowym.

Adcetris zawiera substancję czynną brentuksymab vedotin, lek przeciwnowotworowy, który jest produkowany z przeciwciał monoklonalnych związanych z substancją przeznaczoną do niszczenia komórek nowotworowych. Substancję tę do komórek rakowych dostarcza przeciwciało monoklonalne. Przeciwciało monoklonalne to białko rozpoznające określone komórki rakowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zmniejszona liczba białych krwinek; zakażenie; nudności; świąd; nietypowe łysienie lub rzednięcie włosów; ból mięśni.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na brentuksymab vedotin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeśli pacjent jest obecnie leczony bleomycyną (inny lek przeciwnowotworowy).

 

Pacjentka i jej partner muszą stosować dwie skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia tym lekiem. Kobiety muszą kontynuować stosowanie metody antykoncepcyjnej przez 6 miesięcy po podaniu ostatniej dawki leku Adcetris.

Lek może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeśli pacjent nie czuje się dobrze podczas leczenia, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki, która podaje wlew.

Substancją czynną leku jest brentuksymab vedotin. Każda fiolka zawiera 50 mg brentuksymabu vedotin. Po sporządzeniu każdy ml roztworu zawiera 5 mg leku Adcetris.

Pozostałe składniki to kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, dwuwodzian α,α-trehalozy i polisorbat 80.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, jeśli przed podaniem zauważy się cząstki stałe lub odbarwienie.

Nieotwarta fiolka: Przechowywać w lodówce (2ºC-8ºC). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Sporządzony/rozcieńczony roztwór: Należy zużyć niezwłocznie lub przechowywać w lodówce (2°C-8°C) i zużyć w ciągu 24 godzin. 

Kupujący Adcetris, 50 mg, prosz.d/sp.konc.roztw.d/inf., 1 fiol
Kupowali również