Adempas 2,5 mg, tabletki powlekane, 42 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Adempas 2,5 mg, tabletki powlekane, 42 szt.

6493,96

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Adempas stosuje się w jedym lub w obu typach nadciśnienia płucnego:

  • przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
  • niektóre rodzaje tętniczego nadciśnienia płucnego.

Adempas zawiera substancję czynną riocyguat. Riocyguat jest rodzajem leku zwanym stymulatorem cyklazy guanylanowej (sGC). Działa poprzez rozszerzenie tętnic płucnych (naczyń krwionośnych łączących serce z płucami), co ułatwia sercu pompowanie krwi do płuc. Adempas jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z niektórymi rodzajami nadciśnienia płucnego, stanu, w którym naczynia krwionośne ulegają zwężeniu, co utrudnia sercu pompowanie krwi przez nie i prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi w tych naczyniach. Ponieważ serce musi pracować ciężej niż normalnie, osoby z nadciśnieniem płucnym odczuwają zmęczenie, zawroty głowy i duszności. Poprzez rozszerzenie zwężonych tętnic, Adempas prowadzi do poprawy zdolności wykonywania aktywności fizycznej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy, zawroty głowy, niestrawność, obrzęk kończyn, biegunka, nudności i wymioty.

Nie należy stosować leku;

  • jeśli pacjent przyjmuje określone leki nazywane inhibitorami PDE-5 (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil).
  • jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby;
  • jeśli pacjent ma uczulenie na riocyguat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • jeśli pacjentka jest w ciąży;
  • jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki będące źródłami tlenku azotu, (np. azotyn amylu) w jakiejkolwiek postaci, leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej lub chorób serca;
  • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi (skurczowe ciśnienie krwi poniżej 95 mmHg) przed rozpoczęciem po raz pierwszy leczenia tym środkiem.

 

Adempas zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu przed przyjęciem tych tabletek.

Adempas wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może powodować takie działania niepożądane jak zawroty głowy. Pacjent powinien zdawać sobie sprawę z działań niepożądanych tego leku zanim rozpocznie prowadzenie pojazdu lub obsługiwanie maszyny.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest riocyguat. Każda tabletka zawiera 2,5 mg riocyguatu.

Pozostałe składniki to:

  • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, hypromeloza, laktoza jednowodna, magnezu stearynian i sodu laurylosiarczan (więcej informacji o laktozie, patrz koniec punktu 2).
  • Otoczka*: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, glikol propylenowy i tytanu dwutlenek (E 171).

 

*Tabletki 1 mg, 1,5 mg, 2 mg i 2,5 mg zawierają również: żelaza tlenek żółty (E 172)

*Tabletki 2 mg i 2,5 mg zawierają również: żelaza tlenek czerwony (E 172)

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Adempas, 2,5 mg, tabl.powl., 42 szt
Kupowali również