Adenuric 120 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Adenuric 120 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

51,11

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

  • Leczenie przewlekłej hiperurykemii w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych (w tym guzki dnawe i (lub) zapalenie stawów dnawe czynne lub w wywiadzie).
  • Zapobieganie i leczenie przewlekłej hiperurykemii u pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza (TLS).

ADENURIC działa poprzez zmniejszenie stężenia kwasu moczowego. Utrzymywanie małego stężenia kwasu moczowego poprzez stosowanie leku ADENURIC raz na dobę zatrzymuje powstawanie kryształów i z czasem zmniejsza objawy. Utrzymanie dostatecznie małych stężeń kwasu moczowego przez odpowiednio długi okres może również prowadzić do zmniejszenia się guzków dnawych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: zaostrzenie dny moczanowej (często wkrótce po rozpoczęciu leczenia i podczas pierwszych miesięcy leczenia), ból głowy, biegunka (częstsza u pacjentów jednocześnie leczonych kolchicyną), nudności, zaburzenia czynności wątroby (częstsze u pacjentów jednocześnie leczonych kolchicyną), wysypka, obrzęk.

Nie należy stosować leku, jeżeli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas leczenia mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, parestezje i niewyraźne widzenie - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu upewnienia się, że lek nie wpływa niekorzystnie na zdolność wykonywania tych czynności.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest febuksostat. Każda tabletka zawiera 120 mg febuksostatu.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

  • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna uwodniona.
  • Otoczka tabletki: Opadry II Yellow 85F42129 zawierająca: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172).

 

Kupujący Adenuric, 120 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również