Aerius 05 mg/ml, roztw.doust.,(i.rów),Inph,150 ml.but+strz.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Aerius 05 mg/ml, roztw.doust.,(i.rów),Inph,150 ml.but+strz.

46,44

Kupujący Aerius, 0,5 mg/ml,roztw.doust.,(i.rów),InPh,150 ml,but+strz.
Kupowali również