Agen 10 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Rumunia, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Agen 10 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Rumunia, 30 szt

11,30

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Kupujący Agen 10, 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Rumunia, 30 szt
Kupowali również