Airbufo Forspiro (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, podzielony, 60 dawek, 1 inhalator


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Airbufo Forspiro (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji, podzielony, 60 dawek, 1 inhalator

58,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Airbufo Forspiro jest lekiem w inhalatorze stosowanym w leczeniu:

  • astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat;
  • objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Airbufo Forspiro zawiera dwa leki: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny.

  • Budezonid należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Działa poprzez zmniejszenie i zapobieganie obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.
  • Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta-2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Lek ułatwia oddychanie.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), drganie mięśni, drżenie (zwykle łagodne i ustępujące w trakcie dalszego stosowania leku Airbufo Forspiro), pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej (ryzyko ich rozwoju jest mniejsze, jeśli po wykonaniu inhalacji pacjent wypłucze jamę ustną wodą), lekki ból gardła, kaszel i chrypka, ból głowy, zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP.

Nie należy stosowa leku, jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub na pozostały składnik tego leku - laktozę (która zawiera małe ilości białek mleka).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Airbufo Forspiro. Nie należy stosować leku Airbufo Forspiro w okresie ciąży, chyba że zalecił to lekarz.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni zademonstrować pacjentowi sposób stosowania inhalatora i systematycznie kontrolować, czy używany jest prawidłowo.

W inhalatorze znajduje się 60 dawek leku w zwiniętym pasku foliowym. Inhalator ma licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało (od 60 do 0). Oznakowanie ostatnich 10 dawek pojawia się na czerwonym tle.

Substancjami czynnymi są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka dostarczona (dawka inhalacyjna) zawiera 160 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego. Każda dawka odmierzona (dawka leku w blistrze przed podaniem) zawiera 194,7 mikrograma budezonidu i 6,1 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Airbufo Forspiro,(160mcg+4,5mcg)/daw,pr.d/inh,podz,60d.,1inh
Kupowali również