Akineton SR 4 mg 4 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Akineton SR 4 mg 4 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt

16,81

Kupujący Akineton SR 4 mg, 4 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt
Kupowali również