Allegra Telfast 180 180 mg, tabletki powlekane, 15 szt. (import równoległy InPharm - Francja)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Allegra Telfast 180 180 mg, tabletki powlekane, 15 szt. (import równoległy InPharm - Francja)

18,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Allegra Telfast 180 jest stosowany u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu objawów występujących w przewlekłych skórnych reakcjach alergicznych (przewlekłej idiopatycznej pokrzywce) takich jak swędzenie, obrzęk, wysypki.

Allegra Telfast 180 zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na feksofenadyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Allegra Telfast 180 poprzez zmniejszenie ilości wchłoniętego leku. Z tego względu zaleca się zachowanie 2-godzinnego odstępu między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających a podaniem leku Allegra Telfast 180.

Leku Allegra Telfast 180 nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania leku Allegra Telfast 180 w okresie karmienia piersią.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku Allegra Telfast 180 jest feksofenadyny chlorowodorek. Każda tabletka zawiera 180 mg feksofenadyny chlorowodorku.

Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E172).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Kupujący Allegra Telfast 180, 180mg, tabl.p.,(i.row),InPh,Fran,15szt
Kupowali również