Allevyn Ag Sacrum Opatrunek hydropolimerowy, 22cm x 22cm, 1szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Allevyn Ag Sacrum Opatrunek hydropolimerowy, 22cm x 22cm, 1szt.

63,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Kupujący Allevyn Ag Sacrum, opatr.hydropol.,22x22cm,1szt (z op.10szt)
Kupowali również