Amantix 100 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Amantix 100 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

24,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek Amantix tabletki jest stosowany:

 • w leczeniu objawów choroby Parkinsona, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja (zmniejszenie czynności ruchowej) lub akinezja (bezruch),
 • w leczeniu zaburzeń ruchu przypominających chorobę Parkinsona wywołanych przez pewne leki (neuroleptyki i leki o podobnym mechanizmie działania) (objawy pozapiramidowe, takie jak wczesna dyskineza, nieodparty przymus poruszania się (akatyzja) i parkinsonizm).

Lek Amantix jest lekiem dopaminergicznym, co oznacza, że może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, w tym w mózgu. Lek Amantix zmniejsza nasilenie objawów choroby Parkinsona (lek przeciwparkinsonowski).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób): zaburzenia snu, niepokój i pobudzenie, zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego (prostaty), urojeniowe (paranoidalne) (zaburzenia percepcji i zachowań) z towarzyszącymi halucynacjami wzrokowymi, wywoływane głównie u starszych pacjentów, te działania niepożądane występują częściej u pacjentów leczonych jednocześnie lekiem Amantix i innymi lekami przeciwparkinsonowskimi (np. lewodopą, bromokryptyną) lub memantyną, sinica marmurkowata (czerwono-niebieskich plam na skórze układające się siateczkowato), niekiedy z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek, nudności, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, nagły spadek ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej w gwałtowny sposób. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma ciężką niewyrównaną niewydolność serca (stopień IV wg NYHA),
 • jeśli pacjent ma choroby serca takie jak kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia bodźców pobudzających w obrębie serca (blok przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia),
 • jeśli pacjent ma zwolnienie czynności serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę),
 • jeśli pacjent ma zmiany w elektrokardiogramie (EKG) takie jak wydłużony odstęp QT lub dostrzegalne fale U albo w rodzinie występuje wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT,
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia rytmu serca (arytmie komorowe, w tym miał zaburzenia torsades de pointes),
 • jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
 • jeśli pacjent przyjmuje leki, które wydłużają odstęp QT.

 

Lek Amantix zawiera laktozę. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych w trakcie stosowania leku Amantix, ponieważ lek ten zmniejsza tolerancję alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Amantix tabletki jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży oraz przez kobiety karmiące piersią.

Na początku leczenia może wystąpić dalsze pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, większe niż upośledzenie spowodowane samą chorobą. Pacjent może nie być w stanie zareagować szybko i zdecydowanie w nieoczekiwanych i nagłych sytuacjach. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn i urządzeń elektrycznych bez konsultacji z lekarzem.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku Amantix jest siarczan amantadyny. Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg siarczanu amantadyny.

Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, powidon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Amantix, 100 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również