Sumatriptan Medical Valley 100 mg, tabletki, 6 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Sumatriptan Medical Valley 100 mg, tabletki, 6 szt

37,44

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Sumatriptan Medical Valley jest wskazany w doraźnym zwalczaniu napadów migreny.

Sumatriptan Medical Valley zawiera 100 mg sumatryptanu w postaci bursztynianu sumatryptanu - substancję przeciwmigrenową. Objawy migreny mogą zależeć od przejściowego rozszerzenia naczyń krwionośnych w obrębie ukrwienia tętnicy szyjnej. Sumatryptan należy do grupy leków będących antagonistami receptora 5HT1, które to leki zwężają wspomniane naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uczucie mrowienia, zawroty głowy, senność, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego bezpośrednio po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, ból, uczucie gorąca, napięcia lub ucisku w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle, uczucie słabości, zmęczenia. Bardzo rzadko: niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (od zmian skórnych do przypadków wstrząsu anafilaktycznego), napady drgawkowe, drżenie, dystonia, oczopląs, zaburzenia widzenia,  zaburzenia rytmu serca, skurcz naczyń wieńcowych, zawał serca, niedociśnienie, zespół Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy. 

Kiedy nie stosować leku Sumatriptan Medical Valley: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nie stosować profilaktycznie - Sumatriptan należy przyjąć dopiero po wystąpieniu objawów migreny 
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lub powyżej 65 lat 
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej), skurcz naczyń wieńcowych (tzw. dusznica Prinzmetala) 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpił udar mózgu lub przemijające napady niedokrwienia mózgu 
 • jeśli pacjent ma łagodne nadciśnienie tętnicze lub jest leczony z powodu umiarkowanego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby 
 • jeśli u pacjenta występują choroby krążenia, skurcze w nogach podczas chodzenia lub jeśli lekarz zdiagnozował chorobę naczyń obwodowych
 • w przypadku stosowania leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy stosowanych m.in. w leczeniu depresji (jak np. fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina). Sumatriptan można stosować po upływie minimum 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.
 • w przypadku stosowania innych leków przeciwmigrenowych, w tym innych tryptanów (leki zawierające sumatryptan lub zolmitryptan, ryzatryptan czy naratryptan), leków zawierających ergotaminę lub jej pochodne, jak np. metyzergid.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sumatriptan Medical Valley należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli: 

 • u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe lub u pacjentów poddanych czynnikom obniżającym próg drgawkowy (np. przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych)
 • u pacjenta wystąpiły czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, np.: - mężczyzna w wieku powyżej 40 lat - kobieta po menopauzie - palenie tytoniu lub stosowanie substytutów nikotyny - otyłość 
 • pacjent ma ból głowy typu migrenowego, ale wcześniej nie rozpoznano u niego migreny oraz jeśli pacjent z migrenami ma nietypowy ból głowy, ponieważ może on być spowodowany przez chorobę neurologiczną 
 • u pacjenta wcześniej rozpoznano migrenę hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną 
 • u pacjenta wystąpiły choroby wątroby lub nerek 
 • pacjent jest uczulony (ma alergię) na sulfonamidy. U pacjentów uczulonych na sulfonamidy po zastosowaniu leku Sumamigren mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego (jego objawy to: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu). 
 • pacjent stosuje leki przeciwdepresyjne zawierające selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSRI i SNRI)
 • u pacjenta występuje łagodne kontrolowane nadciśnienie, gdyż może wystąpić przejściowe zwiększenie ciśnienia krwi i zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego. 
 • u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów
 • u pacjenta występuje ostry lub przewlekły ból lub inne stany leczone buprenorfiną. Stosowanie tego leku jednocześnie z lekiem Sumamigren może prowadzić do zespołu serotoninowego, choroby mogącej zagrażać życiu

 

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowio wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Badania nie wykazały interakcji sumatryptanu z alkoholem etylowym oraz takimi lekami, jak propranolol (stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego), flunaryzyna (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego) i pizotyfen (stosowany w leczeniu migreny). Podczas stosowania ergotaminy (stosowanej w leczeniu migreny) donoszono o występowaniu przedłużającego się skurczu naczyń. Ponieważ działania te mogą się sumować, sumatryptanu nie należy podawać wcześniej niż po upływie 24 godzin od przyjęcia jakiegokolwiek preparatu zawierającego ergotaminę. Natomiast preparaty zawierające ergotaminę można podawać po 6 godzinach od zastosowania sumatryptanu. Rzadko mogą wystąpić interakcje między sumatryptanem a selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowanymi w depresji).

Leku nie należy stosować w ciąży lub podczas karmienia piersią (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

W trakcie stosowania sumatryptanu może wystąpić senność, która może mieć niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej uwagi, precyzyjnej koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. podczas prowadzenia samochodu, obsługi maszyn, prac na dużych wysokościach itp.). Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Lek należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu objawów migreny. Jeśli ból nie ustąpił dawkę można powtórzyć po upływie 2 godzin. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Uwaga! Nie stosować w profilaktyce napadów migrenowych. Zbyt częste stosowanie preparatu może prowadzić do rozwoju przelekłego bólu głowy.

Substancją czynną leku jest sumatryptan w postaci sumatryptanu bursztynianu.

Pozostałe składniki to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, talk, aspartam, powidon, magnezu stearynian.

Lek Sumatriptan Medical Valley zawiera aspartam i laktozę. Lek zawiera aspartam, substancję zwiększającą ilość fenyloalaniny. Może więc być szkodliwy dla chorych na fenyloketonurię. Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Kupujący Sumatriptan Medical Valley, 100 mg, tabl., 6 szt,bl(3x2)
Kupowali również