Amitriptylinum VP 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Amitriptylinum VP 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

7,24

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek ten stosuje się:

 • w leczeniu depresji u dorosłych (duże zaburzenia depresyjne),
 • w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych,
 • w profilaktyce przewlekłych napięciowych bólów głowy u dorosłych,
 • w profilaktyce migreny u dorosłych,
 • w leczeniu moczenia nocnego u dzieci w wieku 6 lat i powyżej, tylko w przypadku wykluczenia organicznych przyczyn, takich jak rozszczep kręgosłupa i choroby pokrewne oraz gdy brak odpowiedzi na inne terapie niefarmakologiczne i farmakologiczne, w tym leki przeciwskurczowe i desmopresynę. Lek Amitriptylinum VP może przepisywać tylko lekarz specjalista w zakresie leczenia utrzymującego się moczenia nocnego.

Amitriptylinum VP należy do grupy leków znanych jako trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób): senność/ospałość, drżenie rąk lub innych części ciała, zawroty głowy, ból głowy, nieregularne, silne lub szybkie bicia serca, zawroty głowy po wstaniu z powodu niskiego ciśnienia krwi (niedociśnienie ortostatyczne), suchość w ustach, zaparcia, nudności, nadmierne pocenie się, zwiększenie masy ciała, niewyraźna lub wolna mowa, agresja, zatkany nos.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób): splątanie, zaburzenia seksualne (zmniejszony popęd płciowy, problemy ze wzwodem), zaburzenia uwagi, zmiany smaku, drętwienie lub mrowienie w rękach lub nogach, zaburzenia koordynacji, niewyraźna lub wolna mowa, rozszerzone źrenice, blok serca, zmęczenie, niskie stężenie sodu we krwi, pobudzenie, zaburzenia układu moczowego, odczuwanie pragnienia.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amitryptylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta wystąpił niedawno atak serca (zawał mięśnia sercowego),
 • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, takie jak zaburzenia rytmu serca stwierdzone w zapisie elektrokardiograficznym (EKG), blok serca lub choroba wieńcowa serca,
 • jeśli pacjent przyjmuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO),
 • jeśli pacjent przyjmował inhibitory MAO w ciągu ostatnich 14 dni,
 • jeśli pacjent przyjął dzień wcześniej moklobemid,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

 

Niektóre leki mogą wpływać na działanie innych leków, czego skutkiem bywają poważne działania niepożądane. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio.

Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia tym lekiem, ponieważ może to nasilać działanie uspokajające.

Amitryptylina nie jest zalecana do stosowania w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne i tylko po dokładnym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści. Lekarz doradzi, czy należy rozpocząć/kontynuować/przerwać karmienie piersią, czy też przerwać stosowanie tego leku, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla pacjentki.

Lek ten może powodować ospałość i zawroty głowy, szczególnie na początku leczenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest amitryptylina.

Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, disodu edetynian, talk, magnezu stearynian.

Skład otoczki: kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, kwas cytrynowy jednowodny, trietylu cytrynian, polisorbat 80, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), symetykon emulsja.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Amitriptylinum VP, 10 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również