Ampril 5 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Ampril 5 mg, tabletki, 30 szt.

9,87

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Ampril może być stosowany:

 • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),
 • w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu,
 • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy),
 • w leczeniu serca, jeśli nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca),
 • w leczeniu po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

 

Ampril zawiera substancję czynną - ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Ampril działa poprzez:

 • zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze,
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych,
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy lub uczucie zmęczenia, zawroty głowy, omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze) występujące zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą, suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność, ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty, wysypka z wypukłymi zmianami skórnymi lub bez, ból w klatce piersiowej, kurcze lub ból mięśni, zwiększone stężenie potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, którykolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeżeli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”,
 • jeśli pacjent poddawany jest dializoterapii lub innym zabiegom filtracji krwi,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia dotyczące nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej),
 • podczas ostatnich 6. miesięcy ciąży,
 • jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren,
 • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych.

 

Ampril zawiera laktozę i sód. Jeżeli pacjent został poinformowany przez lekarza, że stwierdzono u niego nietolerancję niektórych cukrów, powinien zwrócić się do lekarza przed przyjęciem tego leku.

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ampril może wywoływać zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie. 

Podczas stosowania leku Ampril może wystąpić senność lub zawroty głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest większe na początku przyjmowania leku Ampril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda tabletka leku Ampril 5 mg tabletki zawiera 5 mg ramiprylu.

Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana kukurydziana (Starch 1500), sodu stearylofumaran, barwnik Blend PB 24877 Pink: laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Ampril 5 mg, 5 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również