Anacard Medica Protect 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

Tabletki dojelitowe Anacard Medica Protect to lek zapobiegający zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Lek zawiera kwas acetlosalicylowy i jest przeznaczony do długotrwałego stosowania przy chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Dzięki formie tabletek dojelitowych, kwas acetylosalicylowy w mniejszym stopniu drażni błonę śluzową żołądka, gdyż uwalnia się dopiero w jelicie.

8,10

Kategorie:
Układ krążenia » Profilaktyka przeciwzakrzepowa
BESTSELLERY

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:

 • zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
 • świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca,
 • przebyty epizod niestabilnej choroby wieńcowej,
 • prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca,
 • stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej,
 • zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
 • po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA,
 • u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
 • zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

 

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu. W takim przypadku tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryzać, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Lek Anacard Medica Protect przeznaczony jest do długotrwałego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Tabletka dojelitowa leku Anacard Medica Protect ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów): bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne salicylany,
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (skłonność do krwawień),
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta występowały napady astmy oskrzelowej wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie lek metotreksat (stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży,
 • u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

 

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego wywołane przez kwas acetylosalicylowy.

Lek stosuje się doustnie.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 1 tabletka (75 mg) raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryzać, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Jedna tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, talk, trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Anacard medica protect(Anacard protect),75mg,tab.dojel,60szt
Kupowali również