ApoBetina 24 mg, tabletki, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

ApoBetina 24 mg, tabletki, 60 szt.

28,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

ApoBetina jest stosowany w leczeniu choroby Meniere'a charakteryzującej się następującymi objawami: 

  • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego (z nudnościami i (lub) wymiotami),
  • postępująca utrata słuchu,
  • szumy uszne.

 

W objawowym leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

ApoBetina zawiera betahistynę. ApoBetina jest rodzajem leku o nazwie „analog histaminy”. Lek ApoBetina działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (występujące u mniej niż 1 osób na 10): nudności, zaburzenia trawienia, bóle głowy.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
  • jeśli lekarz stwierdził u pacjenta występowanie guza rdzenia nadnerczy.

 

Lek ApoBetina zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to pacjent przed przyjęciem leku powinien skontaktować się z lekarzem.

Betahistyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy pamiętać, że choroby, które są leczone betahistyną (choroba Meniere’a i zawroty głowy) mogą powodować uczucie wirowania oraz nudności i mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek ApoBetina należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek. Każda tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Ten lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący ApoBetina, 24 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również