ApoDream 7,5 mg, tabletki powlekane, 20 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

ApoDream 7,5 mg, tabletki powlekane, 20 szt.

14,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

U osób dorosłych zopiklon, substancja czynna leku ApoDream, stosowany jest w leczeniu problemów ze snem, takich jak:

 • trudności z zasypianiem,
 • budzenie się w środku nocy,
 • zbyt wczesne poranne budzenie się,
 • poważne lub nieprzyjemne kłopoty ze snem wywołane przez nastrój lub problemy związane ze zdrowiem psychicznym.

Lek ApoDream występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną zopiklon. Lek ten należy do grupy leków nasennych. Lek wpływa na pracę mózgu, dzięki czemu ułatwia sen.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób); łagodnie gorzki lub metaliczny smak w ustach, uczucie ospałości lub senności, uczucie suchości w jamie ustnej.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent choruje na jedną z następujących chorób:
  • poważne osłabienie mięśni zwane myasthenia gravis (choroba autoimmunologiczna),
  • ciężka niewydolność oddechową (stan, w którym wymiana gazowa w płucach jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb organizmu),
  • zespół bezdechu sennego (zaburzenie snu charakteryzujące się przerwami w oddychaniu podczas snu),
  • poważne problemy z wątrobą;
  • jeśli u pacjenta, który przyjął lek ApoDream i nie jest w pełni wybudzony, kiedykolwiek wystąpiło lunatykowanie lub inne nietypowe zachowanie (takie jak prowadzenie samochodu, jedzenie, wykonywanie połaczeń telefonicznych lub uprawianie seksu itp.);
 • jeśli pacjent jest dzieckiem lub nastolatkiem w wieku poniżej 18 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności zopiklonu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

 

Przed przyjęciem zopiklonu należy upewnić się, że pacjent może sobie pozwolić na co najmniej 8 godzin nieprzerwanego snu, co zmniejszy ryzyko wystąpienia niektórych działań niepożądanych.

ApoDream zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podczas przyjmowania leku ApoDream nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać działanie zopiklonu i powodować, że pacjent zaśnie bardzo głęboko, i może nie oddychać prawidłowo lub mieć problemy z przebudzeniem.

Podobnie jak inne leki stosowane w zaburzeniach snu, lek ApoDream może powodować spowolnienie normalnego funkcjonowania mózgu (depresja ośrodkowego układu nerwowego). Nie należy wykonywać niebezpiecznych czynności wymagających pełnej czujności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn po przyjęciu leku ApoDream, zwłaszcza w ciągu 12 godzin po przyjęciu leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest zopiklon. Jedna tabletka powlekana zawiera 7,5 mg zopiklonu.

Pozostałe składniki leku to:

 • Rdzeń: laktoza jednowodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana kukurydziana, powidon (K-30), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.
 • Otoczka: hypromeloza (6 cps), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Kupujący ApoDream, 7,5 mg, tabl.powl., 20 szt
Kupowali również