ApoMigra 100 mg, tabletki, 6 szt. (import równoległy Delfarma - Holandia)


Zdjęcie podglądowe recepty

ApoMigra 100 mg, tabletki, 6 szt. (import równoległy Delfarma - Holandia)

33,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek ApoMigra jest stosowany w leczeniu napadów migrenowych.

Lek ApoMigra należy do grupy leków nazywanych tryptanami (zwanymi również agonistami receptora 5HT1).

Objawy migreny mogą być spowodowane przez przemijające rozszerzenie naczyń krwionośnych w głowie. Uważa się, że lek ApoMigra powoduje zwężenie rozszerzonych naczyń. To z kolei pomaga w wyeliminowaniu bólu głowy i w złagodzeniu innych objawów napadu migrenowego, takich jak mdłości lub wymioty i nadwrażliwość na światło i dźwięki.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre objawy mogą być spowodowane przez samą migrenę.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): ból, ociężałość, ucisk lub napięcie w klatce piersiowej, gardle lub innych częściach ciała lub niezwykłe odczucia, w tym drętwienie, mrowienie i ciepło lub zimno. Te odczucia mogą być intensywne, ale szybko przemijające. 

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca takie jak zwężenie tętnic wieńcowych (choroba niedokrwienna serca) lub bóle w klatce piersiowej (dławica), lub jeżeli pacjent przebył zawał serca,
 • jeśli u pacjenta występują dolegliwości związane z krążeniem w nogach, które powodują ból podczas chodzenia podobny do skurczy (choroba naczyń obwodowych),
 • jeśli pacjent przebył udar lub mini-udar [zwany również napadowym przemijającym niedokrwieniem mózgu (ang. TIA)],
 • jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze (pacjent z łagodnym nadciśnieniem tętniczym odpowiednio leczonym może stosować lek ApoMigra),
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwmigrenowe, w tym zawierające ergotaminę lub leki działające podobnie takie jak maleinian metyzergidu lub inne tryptany albo leki zwane agonistami receptora 5HT1 (takie jak naratryptan lub zolmitryptan),
 • jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne:
  • leki należące do grupy zwanej inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) lub przyjmował MAOI w trakcie ostatnich 2 tygodni,
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) w tym: cytalopram, fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę lub sertralinę,
  • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) w tym: wenlafaksynę i duloksetynę,
 • u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

 

Objawy migreny lub stosowany lek mogą powodować senność. Jeśli objaw ten wystąpi u pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek ApoMigra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest sumatryptan (Sumatriptanum). Każda tabletka zawiera 100 mg sumatryptanu (w postaci sumatryptanu bursztynianu).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący ApoMigra,100 mg, tabl.,(i.row),Delf,Holandia, 6 szt
Kupowali również