ApoMigra 100 mg, tabl., (i.rów),InPh, 6 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

ApoMigra 100 mg, tabl., (i.rów),InPh, 6 szt

32,50

Kupujący ApoMigra,100 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Holandia, 6 szt
Kupowali również