ApoZolpin 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

ApoZolpin 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

18,86

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek ApoZolpin to tabletki nasenne, które poprzez wpływ na mózg powodują senność. Jest on stosowany do krótkotrwałego leczenia bezsenności u osób dorosłych, tylko wtedy, gdy zaburzenie to jest ciężkie, upośledzające prawidłowe funkcjonowanie lub powodujące skrajne cierpienie u pacjenta.

Zolpidem należy do grupy leków zwanych lekami podobnymi do benzodiazepiny.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych, omamy, pobudzenie, koszmary senne, senność, bóle głowy, zawroty głowy, zwiększona bezsenność, amnezja (które mogą być związane z niewłaściwymi zachowaniami), uczucie "wirowania", senność następnego dnia, stłumione emocje, zmniejszona czujność, dezorientacja, podwójne widzenie, biegunka, nudności, wymioty, reakcje skórne, zmęczenie, ból pleców, ból brzucha.

Nie należy stosować leku, jeśli:

  • pacjent ma uczulenie na zolpidemu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
  • pacjent ma zespół bezdechu sennego (pacjent przestaje oddychać przez bardzo krótki czas podczas snu),
  • u pacjenta występuje osłabienie mięśni (myasthenia gravis),
  • pacjent ma ostre i ciężkie zaburzenia oddychania,
  • pacjent jest w wieku poniżej 18 Lat.

 

Lek ApoZolpin zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek ApoZolpin może wpływać na działanie innych leków i (lub) występowanie działań niepożądanych.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku ApoZolpin, ponieważ może nasilić się działanie uspokajające leku.

Nie należy stosować leku ApoZolpin podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży. Jeżeli z ważnych powodów medycznych stosuje się lek ApoZolpin w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, u dziecka po urodzeniu mogą wystąpić objawy z odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym, takie jak niska temperatura ciała, zespół wiotkiego noworodka i problemy z oddychaniem. Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku, jako że zolpidem przenika do mleka w niewielkich ilościach.

Lek ApoZolpin wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, taki jak „zasypianie za kierownicą”. Pacjent powinien mieć świadomość, że następnego dnia po przyjęciu leku ApoZolpin (tak jak innych leków nasennych) pacjent może czuć się ospały, senny, mieć zawroty głowy lub być zdezorientowany, może potrzebować więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji, może widzieć niewyraźnie lub podwójnie, może być mniej czujny. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8-godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zawsze należy stosować ten lek zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Każda tabletka powlekana leku zawiera 10 mg substancji czynnej.

Pozostałe składniki leku to:

  • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian;
  • otoczka: hypromeloza (5cPs), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący ApoZolpin, 10 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również