Asamax 500 500 mg, czopki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Asamax 500 500 mg, czopki, 30 szt.

87,24

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Wrzodziejące zapalenie odbytnicy.

Czopki zawierają substancję czynną - mesalazynę. Mesalazyna wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne na zmiany chorobowe w tkance jelita. Regularne przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza może zatrzymać rozwój procesu chorobowego w odbytnicy.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na mesalazynę/salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. U pacjentów, którzy jednocześnie stosują azatioprynę, 6-merkaptopurynę lub tioguaninę istnieje możliwość nasilenia hamującego działania tych leków na szpik kostny (zmniejszenie liczby komórek szpiku). Istnieją ograniczone dowody, że mesalazyna może zmniejszać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny (lek zmniejszający krzepliwość krwi).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lek Asamax należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią jedynie, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku Asamax 500 jest mesalazyna. Jeden czopek leku Asamax 500 zawiera 500 mg mesalazyny.

Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, alkohol cetylowy, sodu dokuzynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie stosować leku Asamax po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Kupujący Asamax 500, 500 mg, czopki doodbytn.,30 szt
Kupowali również