Zdjęcie produktu Aspicam Bio

Aspicam Bio 7,5 mg, tabletki, 20 szt

Aspicam Bio tabletki

15,79

Aspicam Bio stosuje się w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. W bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy.
Lek Aspicam Bio zawiera substancję meloksykam, która należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania przeciwzapalnego meloksykamu polega na preferencyjnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpi którakolwiek z niżej opisanych reakcji, należy przerwać stosowanie leku Aspicam Bio i skonsultować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.
Jakiekolwiek reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą objawiać się w następujący sposób:
reakcje skórne, takie jak swędzenie (świąd), powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry, mogące mieć ciężki przebieg (zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), uszkodzenia tkanek miękkich (zmiany na błonach śluzowych) lub rumień wielopostaciowy; rumień wielopostaciowy jest ciężką reakcją alergiczną skóry, powodującą plamy, czerwone lub fioletowe pręgi lub pęcherze na skórze; może również występować na ustach, oczach i innych wilgotnych częściach ciała;
obrzęk skóry lub błon śluzowych, na przykład obrzęk w okolicy oczu, twarzy i warg, jamy ustnej lub gardła, mogący utrudniać oddychanie, obrzęk kostek i nóg (obrzęki kończyn dolnych);
duszność lub napad astmy;
zapalenie wątroby, które może spowodować takie objawy, jak: zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka), ból brzucha, utrata apetytu.
Jakiekolwiek objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, a w szczególności:
krwawienia (powodującego smołowate stolce),
owrzodzenia przewodu pokarmowego (powodującego ból brzucha).
Krwawienie z przewodu pokarmowego, powstawanie wrzodów lub perforacja przewodu pokarmowego może mieć czasem ciężki przebieg i potencjalnie może być śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Jeśli u pacjenta wcześniej występowały jakiekolwiek zaburzenia ze strony układu pokarmowego z powodu długotrwałego stosowania NLPZ, pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza, jeśli jest w podeszłym wieku. Lekarz może monitorować jednocześnie postępy w leczeniu.
Jeśli stosowanie leku Aspicam Bio wywołuje zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
 
Ogólne działania niepożądane wynikające ze stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
Stosowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka niedrożności tętnic (zakrzepy tętnic), np. zawał serca lub udar mózgu, szczególnie po zastosowaniu leku w dużych dawkach i leczenia długotrwałego. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
 
Najczęściej obserwowane objawy niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego (zaburzenia żołądka i jelit):
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
perforacja ściany jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasami śmiertelne, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku).
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu NLPZ:
nudności (mdłości) i wymioty,
luźne stolce (biegunka),
wzdęcia z oddawaniem gazów,
zaparcia,
niestrawność (dyspepsja),
ból brzucha,
smoliste stolce z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego,
krwawe wymioty,
wrzodziejące zapalenie jamy ustnej,
zaostrzenie zapalenia jelita grubego,
zaostrzone zapalenie przewodu pokarmowego (zaostrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna).
Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.
 

Trzeci trymestr ciąży.
Dzieci i młodzież poniżej 15 lat.
Nadwrażliwość na meloksykam lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, lub na substancje o podobnym działaniu, np. leki z grupy NLPZ, kwas acetylosalicylowy.
Pacjenci z objawami astmy, polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowy lub innych leków z grupy NLPZ.
Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązane przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ.
Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub nawracająca choroba wrzodowa i krawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia).
Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
Ciężka niewydolność nerek u pacjentów niedializowanych.
Krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie.
Ciężka niewydolność serca.
Dzieci i młodzież
Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
Inne leki i Aspicam Bio
W związku z tym, że lek Aspicam Bio może mieć wpływ na inne stosowane leki, jak również inne leki mogą wywierać wpływ na lek Aspicam Bio, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, należy zawsze powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
leki przeciwzakrzepowe,
leki, które rozpuszczają zakrzepy krwi (leki trombolityczne),
leki stosowane w chorobach serca oraz nerek,
kortykosteroidy (np. stosowane w stanach zapalnych lub w leczeniu reakcji alergicznych),
cyklosporyna – stosowana po przeszczepieniu narządów lub w przypadku ciężkich chorób skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów lub zespołu nerczycowego,
leki moczopędne; jeśli pacjent przyjmuje takie leki, lekarz może kontrolować czynność jego nerek,
leki stosowane w leczeniu nadciśnienia (np. leki beta-adrenolityczne),
lit – stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju.
selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – stosowane w leczeniu depresji,
metotreksat – stosowany w leczeniu nowotworów lub ciężkiej niekontrolowanej choroby skóry i czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów,
cholestyramina – stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,
jeśli pacjentka stosuje wewnątrzmaciczną antykoncepcję, powszechnie znaną jako spirala.
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Aspicam Bio, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Aspicam Bio z jedzeniem i piciem
Lek Aspicam Bio przyjmuje się podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub jeśli kobieta podejrzewa, że jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 
Ciąża
Nie należy stosować leku Aspicam Bio w okresie ciąży.
Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno stosować leku Aspicam Bio, ponieważ może mieć poważny wpływ na dziecko, zwłaszcza na układ krążenia i układ oddechowy oraz nerki, nawet tylko po jednokrotnym zastosowaniu.
 
Karmienie piersią
Lek Aspicam Bio nie jest zalecany u kobiet karmiących piersią.
 
Wpływ na płodność
Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Aspicam Bio.
 
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić po zastosowaniu leku Aspicam Bio. Jeśli objawy te wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
 
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Aspicam Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aspicam Bio
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aspicam Bio lub podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala.
Objawy przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do:
osłabienia (letarg), senności, nudności oraz wymiotów, bólu żołądka.
Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania leku Aspicam Bio. U pacjenta może wystąpić krwawienie z żołądka lub jelit (krwawienie z przewodu pokarmowego).
 
Ciężkie zatrucie może prowadzić do wystąpienia poważnych działań niepożądanych:
podwyższenia ciśnienia krwi (nadciśnienia), ostrej niewydolności nerek, zaburzeń czynności wątroby, spłycenia oddechu lub zatrzymania oddechu (depresja oddechowa), utraty przytomności (śpiączka), napadów padaczkowych (drgawki), zapaść krążenia krwi (zapaść sercowo-naczyniowa), zatrzymanie akcji serca,
natychmiastowe reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość), w tym: omdlenie, duszność, reakcje skórne.
Jak przechowywać lek Aspicam Bio
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25şC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Aspicam Bio po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
 
Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Aspicam Bio jest zbyt silne lub za słabe, lub jeśli po kilku dniach nie czuje jakiejkolwiek poprawy, powinien skonsultować się z lekarzem.
Lek Aspicam Bio zawiera laktozę.
Jeśli u pacjenta zdiagnozowano nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek należy stosować doustnie.
Przed pierwszym zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
 
Dawkowanie: 1 (jedna) tabletka na dobę.
 
Lek Aspicam Bio może być stosowany jako kontynuacja terapii po uprzedniej wizycie u lekarza.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 7 dni.
Lek Aspicam Bio należy przyjmować razem z posiłkiem, popijając wodą lub innym płynem.
Substancją czynną leku jest meloksykam. Jedna tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu.
Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian.

Kupujący Aspicam Bio, 7,5 mg, tabl., 20 szt
Kupowali również