Atossa 8 mg, tabletki powlekane, 10 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Atossa 8 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

43,07

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek Atossa stosuje się:

 • w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u osób dorosłych i dzieci o powierzchni ciała większej niż 1,2 m2 ) i radioterapią nowotworów (u osób dorosłych),
 • w zapobieganiu nudnościom oraz wymiotom po operacji chirurgicznej (u osób dorosłych).

 

Lek Atossa zawiera substancję czynną o nazwie ondansetron, należącą do leków przeciwwymiotnych z grupy selektywnych antagonistów receptorów serotoninowych (5HT3).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy.

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie gorąca (nagłe zaczerwienienie) lub uczucie ciepła, zaparcia, zmiany wyników testów czynności wątroby (jeśli tabletki leku Atossa są przyjmowane z cisplatyną, w innych przypadkach ten objaw niepożądany występuje niezbyt często).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego lek,
 • jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona).

 

Atossa zawiera jednowodną laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to ważne, ponieważ Atossa może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Atossa. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce jeśli pacjent przyjmuje leki, takie jak:

 • apomorfina - jednoczesne stosowanie tego leku z apomorfiną (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona) jest przeciwskazane, gdyż może to spowodować spadek ciśnienia i utratę świadomości,
 • fenytoina lub karbamazepina stosowane w leczeniu padaczki, gdyż może to spowodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi,
 • ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń takich jak gruźlica, gdyż może to spowodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi,
 • tramadol - lek przeciwbólowy, gdyż działanie tramadolu może być osłabione,
 • leki przeciwarytmiczne stosowane w leczeniu zaburzeń pracy serca,
 • leki beta-adrenolityczne stosowane w leczeniu niektórych chorób serca lub oczu, lęku oraz w zapobieganiu migrenom,
 • leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT,
 • leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej,
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (zwłaszcza antracykliny i trastuzumab),
 • antybiotyki (takie jak erytromycyna) lub leki przeciwgrzybicze(takie jak ketokonazol),
 • leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, cytalopram, escytalopram,
 • leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna,
 • buprenorfina (stosowana w leczeniu uzależnienia od opioidów lub silnego bólu).

 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest ondansetron (w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu). 1 tabletka zawiera 8 mg ondansetronu.

Pozostałe substacje pomocnicze to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000, glicerol, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Atossa, 8 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również