Atram 25 mg, tabletki, 25 mg, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Atram 25 mg, tabletki, 25 mg, 30 szt.

13,18

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej (objawiającej się bólem wysiłkowym w klatce piersiowej) oraz w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca. Atram jest stosowany w leczeniu osób dorosłych.

Atram zawiera jako substancję czynną karwedylol, który należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami oraz do grupy leków o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób): zaburzenia czynności serca, które mogą powodować duszność lub obrzęk okolicy kostek (niewydolność serca), uczucie osłabienia lub znużenia, zawroty głowy, ból głowy, niskie ciśnienie tętnicze.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): mała liczba czerwonych krwinek, spowolnienie czynności serca, przeciążenie płynami, zwiększona objętość krwi w organizmie, zaburzenia widzenia, zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka), podrażnienie oczu, nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha, obrzęk ciała lub niektórych części ciała, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia cholesterolu, pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą, ból (np. ramion i nóg), depresja, obniżenie nastroju, ostra niewydolność nerek oraz pogorszenie czynności nerek u pacjentów ze stwardnieniem tętnic i (lub) zaburzeniami czynności nerek, trudności w oddawaniu moczu, duszność, nagromadzenie płynu w płucach, zaburzenia oddychania u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc, obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, powodujące zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie, zaburzenia krążenia obwodowego (zimne ręce i stopy, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, nasilenie objawów u pacjentów z chorobą Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp, potem zblednięcie i następnie zaczerwienienie z bólem) lub z chromaniem przestankowym (ból nóg, który ulega nasileniu podczas chodzenia)).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występuje nagłe pogorszenie ciężkiej niewydolności serca lub zatrzymanie płynów, wymagające dożylnego stosowania leków wspomagających pracę serca,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa,
 • jeśli u pacjenta występują niektóre rodzaje zaburzeń układu przewodzącego serca (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, zespół chorego węzła zatokowego lub blok zatokowo-przedsionkowy),
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (poniżej 50 skurczów serca na minutę),
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny),
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mm Hg).

 

Atram zawiera laktozę jednowodną, sacharozę. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atram należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta rozpoznano nietolerancję niektórych cukrów.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Inne leki stosowane jednocześnie mogą wpływać na działanie leku Atram, jak również lek Atram może wpływać na działanie tych leków. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych) oraz leków, które mogą powodować niedociśnienie jako działanie niepożądane, takich jak barbiturany 3 (stosowane w leczeniu padaczki),
 • werapamilu, diltiazemu, amiodaronu (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca) - jednoczesne stosowanie może prowadzić do zaburzeń przewodzenia, a czasami do zaburzeń czynności serca,
 • digoksyny (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca) - może wystąpić zwiększenie stężenia digoksyny we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie stężenia digoksyny we krwi,
 • klonidyny (lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego lub w leczeniu migreny) – w przypadku przerwania leczenia należy zakończyć stosowanie leku Altram na kilka dni przed stopniowym zmniejszeniem dawek klonidyny,
 • insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi) - ich działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi może być nasilone, a objawy związane z małym stężeniem cukru we krwi maskowane (szczególnie przyspieszenie czynności serca); dlatego należy monitorować stężenie cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą,
 • ryfampicyny (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy) - u pacjentów przyjmujących jednocześnie ryfampicynę stężenie karwedylolu we krwi może być zmniejszone, a jego działanie osłabione,
 • cymetydyny (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi i refluksu) - stężenie karwedylolu we krwi może być zwiększone, a jego działanie nasilone,
 • fluoksetyny i paroksetyny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych) - stężenie karwedylolu we krwi może się zwiększyć,
 • leków znieczulających (leki stosowane w znieczuleniu) - podczas znieczulenia ogólnego lekarz zachowa odpowiednią ostrożność, ponieważ zarówno karwedylol, jak i leki znieczulające zmniejszają częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze,
 • cyklosporyny (lek stosowany po przeszczepieniu, np. sercalub nerki) - karwedylol zwiększa stężenie cyklosporyny we krwi, dlatego konieczne jest monitorowanie stężenia cyklosporyny i odpowiednie dostosowanie dawkowania,
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - jednoczesne stosowanie może prowadzić do zwiększenia ciśnienia tętniczego,
 • beta-mimetyków (leków stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - karwedylol może osłabiać działanie tych leków,
 • dihydropirydyn (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób serca),
 • leków blokujących przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki, które zmniejszają napięcie mięśni),
 • ergotaminy (lek stosowany w leczeniu migreny),
 • estrogenów (hormony) i kortykosteroidów (hormony nadnerczy), ponieważ w niektórych przypadkach mogą osłabiać działanie karwedylolu obniżające ciśnienie tętnicze,
 • leków zawierających rezerpinę, guanetydynę, metylodopę, guanfacynę oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAO), stosowane w leczeniu depresji, ponieważ leki te mogą powodować dalsze spowolnienie czynności serca.

 

Atram może nasilać działanie alkoholu.

Ten lek ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Na początku leczenia lub podczas zmiany leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub uczucie osłabienia, należy unikać prowadzenia pojazdów lub pracy wymagającej skupienia uwagi. Należy unikać picia alkoholu, ponieważ może to nasilać te objawy.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. 

Substancją czynną jest karwedylol. Każda tabletka zawiera 25 mg karwedylolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, powidon 30, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172)..

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Atram 25, 25 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również