Atywia 0,03 mg+2 mg,tabl.powl.,(i.rów),PhP,Portug, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Atywia 0,03 mg+2 mg,tabl.powl.,(i.rów),PhP,Portug, 21 szt

21,29

Kupujący Atywia, 0,03 mg+2 mg,tabl.powl.,(i.rów),PhP,Portug, 21 szt
Kupowali również