Auglavin PPH (400mg+57mg)/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust.,140ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Auglavin PPH (400mg+57mg)/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust.,140ml

26,16

Kupujący Auglavin PPH, (400mg+57mg)/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust.,140ml
Kupowali również