Auglavin PPH 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane., 14 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Auglavin PPH 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane., 14 szt.

18,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Auglavin PPH jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych,
 • zakażenia dróg oddechowych,
 • zakażenia dróg moczowych,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne,
 • zakażenia kości i stawów.

 

Auglavin PPH jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych „penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnione). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): biegunka (u dorosłych).

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek (jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Auglavin PPH z posiłkiem), wymioty, biegunka (u dzieci).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny antybiotyk,
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

 

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Jeśli jednocześnie z lekiem Auglavin PPH pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.
 • Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Auglavin PPH.
 • Jeśli równocześnie z lekiem Auglavin PPH pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.
 • Auglavin PPH może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).
 • Auglavin PPH może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów).

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Auglavin PPH może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 500 mg amoksycyliny i potasu klawulanian, rozcierka w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki - celuloza mikrokrystaliczna (E 460), krospowidon typ A (E 1202),kroskarmeloza sodowa (E 468), krzemionka koloidalna bezwodna (E 551), magnezu stearynian (E 470b);
 • otoczka tabletki - tytanu dwutlenek (E 171), talk (E 553b), makrogol 6000 (E 1521), kopolimer metakrylanu butylu zasadowy.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym blistrze aluminiowym w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Kupujący Auglavin PPH, 500 mg+125 mg, tabl.powl., 14 szt
Kupowali również