Augmentin MFF (400mg+57mg)/5ml,prosz.d/sp.zaw.doust., 35 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Augmentin MFF (400mg+57mg)/5ml,prosz.d/sp.zaw.doust., 35 ml

12,24

Kupujący Augmentin MFF,(400mg+57mg)/5ml,prosz.d/sp.zaw.doust., 35 ml
Kupowali również