Avamina SR 500 mg, tabl.o przedł.uwaln.,120 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Avamina SR 500 mg, tabl.o przedł.uwaln.,120 szt

28,46

Kupujący Avamina SR, 500 mg, tabl.o przedł.uwaln.,120 szt
Kupowali również