Avamina SR 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Avamina SR 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 szt.

22,91

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

 • Lek Avamina SR jest stosowany w leczeniu pacjentów z cukrzycą typu 2 (zwaną również „insulinoniezależną”). Jest on stosowany szczególnie u pacjentów z nadwagą. Dorośli mogą przyjmować Avaminę SR jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (lekami podawanymi doustnie lub z insuliną).
 • W zapobieganiu cukrzycy typu 2 u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym.
 • W zespole policystycznych jajników.

Lek Avamina SR zawiera metforminę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy. Należy on do grupy leków nazywanych biguanidami. U dorosłych z nadwagą długotrwałe stosowanie leku Avamina SR zmniejsza również ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Przyjmowanie Avaminy SR łączy się z utrzymaniem masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniem.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha (ból w jamie brzusznej), utrata apetytu. Wymienione działania niepożądane najczęściej występują na początku stosowania leku Avamina SR i w większości przypadków przemijają samoistnie. Pomocne może być przyjmowanie leku Avamina SR z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku. Jeśli objawy nie ustąpią należy odstawić Avamina SR i powiedzieć o tym lekarzowi.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): zaburzenia smaku, zmniejszone lub małe stężenie witaminy B12 we krwi (objawy mogą obejmować skrajne zmęczenie (znużenie), ból i zaczerwienienie języka (zapalenie języka), uczucie mrowienia (parestezje) lub bladą lub żółtą skórę). Lekarz może zlecić wykonanie kilku badań, aby znaleźć przyczynę objawów, ponieważ niektóre z nich mogą być również spowodowane cukrzycą lub innymi nie związanymi z cukrzycą problemami zdrowotnymi.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • w przypadku zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca, na przykład ciężka hiperglikemia (duże stężenie glukozy we krwi), nudności, wymioty, biegunka, nagłe zmniejszenie masy ciała, kwasica mleczanowa lub kwasica ketonowa,
 • w przypadku nadmiernej utraty ilości wody z organizmu (odwodnienie), np. z powodu długotrwałej lub ciężkiej biegunki lub powtarzających się wymiotów,
 • w przypadku ciężkiego zakażenia, np. zapalenia płuc, oskrzeli lub nerek,
 • w przypadku leczenia ostrej niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego, ciężkich zaburzeń krążenia (np. wstrząs) lub trudności z oddychaniem,
 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu,
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

 

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Pacjent może wymagać częstszych kontroli stężenia glukozy we krwi i ocen czynności nerek lub też modyfikacji dawki leku Avamina SR przez lekarza. Szczególnie ważne jest poinformowanie o następujących lekach:

 • leki zwiększające wytwarzanie moczu (moczopędne),
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (NLPZ i inhibitory COX-2, takie jak ibuprofen i celekoksyb),
 • pewne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II),
 • agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych, jak: salbutamol czy terbutalina (stosowane w leczeniu astmy),
 • kortykosteroidy (stosowane w leczeniu różnych chorób, jak np. ciężkie zapalenie skóry lub astma),
 • leki, które mogą zmieniać stężenie Avamina SR we krwi, zwłaszcza jeżeli pacjent ma zaburzoną czynność nerek (takie jak werapamil, ryfampicyna, cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna, trymetoprim, wandetanib, izawukonazol, kryzotynib, olaparyb),
 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

 

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Avamina SR, ponieważ może to zwiększyć to ryzyko kwasicy mleczanowej.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna porozmawiać z lekarzem, w przypadku gdyby konieczne były jakiekolwiek zmiany w leczeniu lub monitorowaniu stężenia glukozy we krwi. Ten lek nie jest zalecany pacjentkom karmiącym piersią lub planującym karmienie piersią.

Lek Avamina SR nie powoduje hipoglikemii (zbyt małego stężenia glukozy we krwi). Oznacza to, że ma on wpływu na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, jeśli stosuje się lek Avamina SR jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, które mogą powodować hipoglikemię (takie jak pochodne sulfanylomocznika, insulina, meglitynidy).

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest metformina (w postaci chlorowodorku). Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg metforminy chlorowodorku, co odpowiada 390 mg metforminy.

Pozostałe składniki to: karmeloza sodowa, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Avamina SR, 500 mg, tabl.o przedl.uwaln., 90 szt
Kupowali również