Avamys Aerozol do nosa, 27,5 mcg/dawkę, 120 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Avamys Aerozol do nosa, 27,5 mcg/dawkę, 120 dawek

Avamys to lek w postaci aerozolu do nosa stosowany w celu leczenia objawów alergicznego zapalenia nosa, w tym uczucia zatkanego nosa, wydzieliny z nosa i swędzenia nosa, kichania, łzawienia, swędzenia lub zaczerwienienia oczu. Swoje właściwości przeciwalergiczne Avamys zawdzięcza substancji czynnej o nazwie flutykazonu furoinian, należącej do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych.

41,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Wskazaniem do stosowania leku Avamys jest leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, do których należą: • kichanie, • łzawienie, • świąd, • zaczerwienienie oczu, • uczucie zatkanego nosa, • swędzenie nosa, • wydzielina z nosa. Aerozol do nosa Avamys dedykowany jest dorosłym pacjentom, młodzieży oraz dzieciom, które ukończyły 6. rok życia.
Działanie leku Avamys opiera się na właściwościach substancji czynnej, którą jest w tym przypadku flutykazonu furoinian. To syntetyczny, trójfluorowany kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym, posiadający bardzo duże powinowactwo do receptora glikokortykosteroidowego. Obecność takiego składnika sprawia, że lek Avamys zmniejsza stan zapalny spowodowany uczuleniem (zapalenie błony śluzowej nosa) i tym samym łagodzi objawy alergii. Objawy alergii mogą wystąpić w określonym czasie w ciągu roku i mogą być spowodowane uczuleniem na pyłki traw lub drzew (katar sienny), lub mogą występować przez cały rok i najczęściej ich przyczyną może być uczulenie na zwierzęta, kurz domowy lub grzyby. Jak każdy lek, Avamys może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Reakcje alergiczne, po wystąpieniu których należy natychmiast zwrócić się po pomoc do lekarza. Reakcje alergiczne na lek Avamys występują rzadko i dotyczą mniej niż 1 na 1 000 pacjentów. U niewielkiej liczby pacjentów reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w poważny stan, nawet zagrażający życiu, jeśli nie są leczone. Objawy obejmują: • wystąpienie świszczącego oddechu, kaszel lub trudności w oddychaniu, • nagłe osłabienie lub oszołomienie (które może prowadzić do zapaści lub utraty przytomności), • opuchnięcie twarzy, • wysypki skórne lub zaczerwienienie skóry. W większości przypadków, te objawy będą oznakami mniej poważnych działań niepożądanych. • Działania niepożądane występujące bardzo często (oznacza występowanie u więcej niż 1 na 10 pacjentów): krwawienie z nosa (zazwyczaj nieznaczne), szczególnie jeżeli lek Avamys był stosowany ciągle przez dłużej niż 6 tygodni. • Działania niepożądane występujące często (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): owrzodzenie błony śluzowej nosa - które może powodować podrażnienie lub uczucie dyskomfortu wewnątrz nosa. Mogą być także widoczne smugi krwi w czasie oczyszczania nosa. Ból głowy. • Działania niepożądane występujące niezbyt często (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): ból, pieczenie, podrażnienie, tkliwość lub suchość wewnątrz nosa. • Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (oznacza występowanie u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): małe otwory (perforacje) w przegrodzie wewnątrz nosa, oddzielającej nozdrza. • Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Spowolnienie wzrostu u dzieci. Przemijające zaburzenia widzenia podczas długotrwałego stosowania.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Avamys jest uczulenie na flutykazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie należy stosować leku Avamys u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Stosowanie leku Avamys może spowodować: • spowolnienie wzrostu u dzieci w przypadku stosowania przez długi okres. Lekarz będzie regularnie sprawdzał wzrost dziecka i upewni się, że dziecko stosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. • choroby oczu, takie jak jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku) lub zaćma (zmętnienie soczewki oka). Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli takie zmiany występowały w przeszłości lub jeśli zostały zauważone jakiekolwiek zaburzenia widzenia podczas stosowania leku Avamys. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Leku Avamys nie należy stosować w tym samym czasie z innymi aerozolami donosowymi zawierającymi steroidy. Nie należy stosować leku Avamys, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę lub jeśli pacjentka karmi piersią, chyba że tak zaleci lekarz lub farmaceuta. Lek Avamys należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, najlepiej w pozycji pionowej. Zawsze zakładać nasadkę. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Lek Avamys należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Avamys należy stosować: • raz na dobę, • tej samej porze każdego dnia. Lek leczy objawy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Niektórzy pacjenci nie odczuwają poprawy nawet przez kilkanaście dni po pierwszym zastosowaniu leku Avamys. Zazwyczaj obserwuje się działanie leku w ciągu 8 do 24 godzin. Zalecane dawkowanie leku Avamys u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych: • zazwyczaj stosowaną dawką początkową są 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, • po uzyskaniu kontroli objawów można zmniejszyć stosowaną dawkę do 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Zalecane dawkowanie leku Avamys u dzieci w wieku od 6 do 11 lat: • zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, • jeśli objawy są bardzo nasilone, lekarz może zalecić zwiększenie stosowanej dawki do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę, do czasu uzyskania kontroli objawów. Wtedy można zmniejszyć stosowaną dawkę do 1 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Avamys nie ma smaku ani zapachu. Jest rozpylany do nosa w postaci mgły. Należy uważać, aby aerozol nie dostał się do oczu. Jeżeli tak się stanie, przepłukać oczy wodą. W ulotce dla pacjenta znajduje się szczegółowa instrukcja stosowania aerozolu do nosa Avamys. Należy postępować ściśle zgodnie z tą instrukcją, aby osiągnąć jak największą korzyść ze stosowania leku Avamys. Jest mało prawdopodobne, aby Avamys wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku Avamys jest flutykazonu furoinian. Każda dawka dostarcza 27,5 mikrograma flutykazonu furoinianu. Pozostałe składniki to: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona. Lek Avamys występuje w postaci białej zawiesiny do nosa umieszczonej w butelce z oranżowego szkła, zaopatrzonej w dozownik. Butelka jest umieszczona w białawej plastikowej obudowie z jasnoniebieską nasadką i przyciskiem z boku. Obudowa ma okienko, żeby było widać zawartość butelki. Avamys jest dostępny w opakowaniach po 30, 60 lub 120 dawek.

Kupujący Avamys, 27,5 mcg/dawkę, aer.do nosa, 120 dawek
Kupowali również