Avasart Plus 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Avasart Plus 10 mg + 160 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

21,26

Lek Avasart Plus stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych, u których ciśnienie krwi nie jest dostatecznie kontrolowane podczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko walsartanu.

Tabletki Avasart Plus zawierają dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze.

 • Amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Powstrzymuje ona napływ jonów wapnia do ścian naczyń krwionośnych, co hamuje skurcz naczyń krwionośnych.
 • Walsartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, zwiększając w ten sposób ciśnienie tętnicze. Walsartan blokuje działanie angiotensyny II.

 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 osób): objawy grypopodobne, niedrożność nosa, ból gardła i dyskomfort podczas połykania, ból głowy, obrzęk ramion, rąk, nóg, okolicy kostek lub stóp, zmęczenie, osłabienie, zaczerwienienie skóry i odczucie ciepła na twarzy i (lub) szyi.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amlodypinę lub na jakikolwiek lek z grupy antagonistów wapnia,
 • jeśli pacjent ma uczulenie na walsartan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub dróg żółciowych, takie jak marskość żółciowa lub zastój żółci,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące,
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze),
 • jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aorty (stenoza aortalna) lub jest we wstrząsie kardiogennym (stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczać odpowiedniej ilości krwi do komórek ciała),
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca w wyniku zawału mięśnia sercowego,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności. W niektórych przypadkach może być konieczne przerwanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to zwłaszcza takich leków, jak: 

 • inhibitory ACE lub aliskiren,
 • leki moczopędne (również nazywane diuretykami, zwiększające ilość wytwarzanego moczu),
 • lit (lek stosowany w leczeniu niektórych postaci depresji),
 • leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas i inne substancje zwiększające stężenie potasu we krwi,
 • niektóre leki przeciwbólowe, tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (inhibitory COX-2) - lekarz może zalecić kontrolę czynności nerek,
 • leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, fosfenytoina, prymidon),
 • ziele dziurawca zwyczajnego,
 • glicerolu triazotan i inne azotany albo inne substancje rozszerzające naczynia krwionośne,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol),
 • takrolimus (stosowany w celu kontrolowania reakcji układu odpornościowego, co umożliwi organizmowi przyjęcie przeszczepionego narządu),
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak ryfampicyna, erytromycyna, talitromycyna),
 • klarytromycyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych),
 • werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca),
 • symwastatyna (lek stosowany w przypadku dużego stężenia cholesterolu),
 • dantrolen (lek podawany we wlewie w przypadku znaczących zaburzeń temperatury ciała),
 • leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego narządu (cyklosporyna).

 

Podczas przyjmowania leku Avasart Plus nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego, gdyż mogą one spowodować zwiększenie stężenia we krwi jednej z substancji czynnych – amlodypiny. Skutkiem tego może być nieprzewidywalne nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze leku Avasart Plus.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancjami czynnymi są amlodypina (w postaci amlodypiny bezylanu) i walsartan. Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny i 160 mg walsartanu.

Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna, powidon, kroskarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Kupujący Avasart Plus, 10 mg+160 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również