Azibiot 500 mg, tabletki powlekane, 3 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Azibiot 500 mg, tabletki powlekane, 3 szt.

19,18

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Azibiot wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków,
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry,
 • choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis lub Neisseriae gonorrhoeae.

 

Azibiot zawiera azytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): biegunka.

Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, wymioty, ból brzucha, nudności, zmiana liczby niektórych rodzajów białych krwinek (limfocytów, granulocytów kwasochłonnych, granulocytów zasadochłonnych, monocytów i neutrofilów), małe stężenie wodorowęglanów we krwi.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Azibiot zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku:

 • leki znane jako pochodne sporyszu, np. ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane w migrenie lub zmniejszające przepływ krwi),
 • cyklosporyna (stosowana w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów),
 • atorwastatyna (stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu we krwi),
 • teofilina (stosowana w leczeniu zaburzeń oddychania),
 • warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe,
 • digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca),
 • kolchicyna (stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej),
 • zydowudyna, efawirenz, indynawir, nelfinawir, dydanozyna (stosowane w leczeniu zakażeń HIV),
 • ryfabutyna (stosowana w leczeniu zakażeń HIV lub w leczeniu gruźlicy),
 • syldenafil (stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji),
 • karbamazepina, midazolam (stosowane w leczeniu padaczki),
 • triazolam (stosowany jako środek uspokajający w leczeniu ciężkiej bezsenności),
 • terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii),
 • flukonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych),
 • trimetoprim z sulfametoksazolem (stosowane w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych),
 • cetyryzyna (stosowana w leczeniu alergii),
 • cymetydyna (stosowana w celu zmniejszenia wydzielania kwasu żołądkowego),
 • leki zobojętniające (leki neutralizujące sok żołądkowy) - Azibiot należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed zażyciem leków zobojętniających lub 2 godziny po ich zażyciu,
 • metyloprednizolon (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych stanów zapalnych stawów, a także astmy i nadwrażliwości),
 • leki, które mogą wydłużyć odstęp QT w zapisie EKG np. hydroksychlorochina, stosowana w leczeniu malarii.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest azytromycyna. 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, krospowidon, wapnia wodorofosforan, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian; skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, triacetyna.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Azibiot, 500 mg, tabl.powl., 3 szt
Kupowali również