Baclofen Tabletki, 10 mg, 50 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Baclofen Tabletki, 10 mg, 50 szt.

22,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

W celu zmniejszenia napięcia mięśniowego w stwardnieniu rozsianym, po urazach i w chorobach rdzenia kręgowego.

Zmniejsza napięcie mięśni.

Jak każdy lek, również Baclofen Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

 • Bardzo często mogą wystąpić: senność, uspokojenie, splątanie, nudności.
 • Często mogą wystąpić: osłabienie, zmęczenie, wyczerpanie, hipotermia, depresja oddechowa, uczucie pustki w głowie, bóle i zawroty głowy, ataksja, bezsenność, dezorientacja, suchość w ustach, zaburzenia smaku, jadłowstręt, odruchy wymiotne, wymioty, zaparcia, biegunka, spadek ciśnienia tętniczego, osłabienie siły mięśniowej, bóle mięśni, drżenie, zaburzenia widzenia, zaburzenia akomodacji, oczopląs, wysypka, nadmierna potliwość, wielomocz, mimowolne oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu.
 • Rzadko mogą wystąpić: parestezje, upośledzenie mowy, euforia, pobudzenie, depresja, omamy, koszmary nocne, obniżenie progu drgawkowego i zwiększenie ilości napadów drgawkowych, szczególnie u pacjentów z padaczką, bóle brzucha, zaburzenia czynności wątroby, zmniejszenie pojemności minutowej serca, uczucie duszności, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, omdlenia, obrzęk kostek, zatrzymanie moczu, moczenie nocne, krwiomocz, zaburzenia wytrysku, impotencja, zahamowanie oddechu.
 • Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: dodatni wynik badania na krew utajoną w kale, świąd, zwiększenie masy ciała, uczucie zatkania nosa, paradoksalne nasilenie stanów spastycznych.
 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Istnieją bardzo ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania baklofenu u dzieci poniżej 1. roku życia. Stosowanie baklofenu u tej grupy pacjentów powinno opierać się po indywidualnym rozważeniu korzyści i ryzyka terapii.

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle:

 • inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ ich działanie uspokajające może się nasilać
 • sole litu, ponieważ może nasilać się nadczynność ruchowa u pacjentów
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, gdyż mogą one nasilać działanie baklofenu i w znacznym stopniu zmniejszać napięcie mięśniowe
 • leki obniżające ciśnienie krwi, ponieważ ich działanie może się nasilać i konieczna może być zmiana ich dawkowania przez lekarza
 • leki, które mogą powodować niewydolność nerek; mogą one opóźniać wydalanie baklofenu i nasilać jego toksyczne działanie
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona, zawierające lewodopę z karbidopą, ponieważ u pacjenta mogą wystąpić stany splątania, omamy i pobudzenie
 • fentanyl, gdyż może dojść do wydłużenia wywoływanej przez niego analgezji (znieczulenia).

 

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Produkt Baclofen Polpharma może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza korzyści wynikające z leczenia matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Baklofen przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Baklofen może działać uspokajająco i osłabiać koncentrację. Pacjenci w trakcie leczenia nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, a także wykonywać innych niebezpiecznych czynności.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 10 mg baklofenu (Baclofenum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych: 

 • Laktoza jednowodna
 • Skrobia ziemniaczana
 • Żelatyna
 • Talk
 • Magnezu stearynian
 • Etyloceluloza

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Baclofen Polpharma, 10 mg, tabl., 50 szt
Kupowali również