Bactrim 480 mg, tabletki (import równoległy), 20 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Bactrim 480 mg, tabletki (import równoległy), 20 szt.

15,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Wskazania do stosowania:

 • zakażenie dróg oddechowych - w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • zapalenie ucha środkowego
 • zakażenie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podróżnych
 • leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii u dorosłych i młodzieży, w szczególności u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności
 • zakażenie układu moczowego i wrzód miękki

Bactrim Forte zawiera dwie substancje czynne o działaniu bakteriostatycznym, ale ich połączenie skutkuje efektem bakteriobójczym. Lek zawiera ko-trimoksazol, czyli połączenie sulfometoksazolu i trimetoprimu, które blokują enzymy bakteryjne odpowiedzialne za rozmnażanie się chorobotwórczych bakterii.

Jak każdy lek, ten również może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Często reakcje skórne; nudności, wymioty, podwyższenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi oraz kreatyniny w surowicy.
Niezbyt często biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit; podwyższone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby; zakażenia grzybicze; drgawki; zaburzenie czynności nerek; pokrzywka.
Rzadko zaburzenia krwi i układu chłonnego; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka; ból żyły i zapalenie żył; zastój żółci; hipoglikemia; zaburzenia układu nerwowego; omamy, krystaluria (występowanie kryształów moczu).
Bardzo rzadko alergiczne zapalenie mięśnia sercowego; szumy uszne, zawroty głowy; zapalenie błony naczyniowej oka; martwica wątroby; reakcje uczuleniowe na składniki leku; rabdomioliza; ataksja, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jałowe albo objawy przypominające nie; śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększone wydzielenie moczu; nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych; rumień wielopostaciowy (wysypki na skórze o różnym stopniu nasilenia), nadwrażliwość na światło (podobnie jak w przypadku innych leków zawierających sulfonamidy), potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - choroba Lyella) wysypka polekowa, której towarzyszy zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi oraz objawy ogólnoustrojowe, ostra uogólniona osutka krostkowa, plamica i choroba Schönleina–Henocha (martwicze zapalenie małych naczyń).
Częstość nieznana zapalenie naczyń siatkówki; ostre zapalenie trzustki; zespół zanikania przewodów żółciowych; podwyższone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia); zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); bóle stawów i bóle mięśni; zapalenie naczyń mózgowych; zapalenie naczyń płucnych; zapalenie naczyń; martwicze zapalenie naczyń, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (martwicze zapalenie małych tętnic) oraz guzkowe zapalenie tętnic; poronienie samoistne.

Przeciwwskazanie do zastosowania leku Bactrim Forte stanowi nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosować antybiotyku u osób z istotnym uszkodzeniem miąższu wątroby czy ciężką niewydolnością nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z ciężką alergią, astmą oskrzelową, porfirią czy zaburzeniami czynności tarczycy.

Podwyższone ryzyko pojawienia się działań niepożądanych o dużym nasileniu występuje u: osób w podeszłym wieku, pacjentów z innymi chorobami oraz równocześnie przyjmujące inne leki.

Podczas stosowania leku Bactrim zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu oraz ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry, takie jak wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub ostra uogólniona osutka krostkowa, pojawiające się na tułowiu, jako czerwonawe krosty lub okrągłe plamy często ze zlokalizowanymi w centralnej części pęcherzami.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Bactrim Forte, jeśli konieczne jest wykonanie oznaczenia stężenia kreatyniny lub metotreksatu we krwi. Lekarz zleci wykonanie oznaczenia laboratoryjnego właściwą metodą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bactrim Forte może wchodzić w interakcje z:

 • amantadyną,
 • cyklosporyną,
 • dapsonem,
 • digoksyną,
 • dofetylidem,
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
 • fenytoiną,
 • klozapiną,
 • kumaryną,
 • lamiwudyną
 • lekami moczopędnymi,
 • lekami oszczędzającymi potas (np. inhibitory konertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensyny, prednizolon),
 • memantyną,
 • metotreksatem,
 • pirymetaminą,
 • pochodnymi sulfonylomocznika,
 • repaglinidem, rozyglitazonem, pioglitazonem,
 • amiodaronem,
 • paklitakselem,
 • analogami nukleozydów, takrolimusem, azatiopryną, merkaptopuryną.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Substancja mi czynnymi leku są sulfametoksazol (Sulfamethoxazolum) oraz trimetoprim (Trimethoprinum).

1 tabletka zawiera 400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprimu.

Substancje pomocnicze: Powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu dokuzynian.

 

Kupujący Bactrim, 400mg+80mg, tabl.,(i.row),Delf,Francja, 20 szt
Kupowali również