Bactrim Syrop, (240 mg/5 ml), 100 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Bactrim Syrop, (240 mg/5 ml), 100 ml

23,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Zapalenie płuc, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli. Zakażenia układu moczowo-płciowego u mężczyzn (w tym zapalenie gruczołu krokowego), zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych u kobiet oraz zakażenia układu moczowego u dzieci. Zapalenie ucha i zatok (wyłącznie na podstawie antybiogramu). Zakażenia przewodu pokarmowego (m.in. dur brzuszny).  

 

Bactrim zawiera dwie substancje czynne o działaniu bakteriostatycznym, ale ich połączenie skutkuje efektem bakteriobójczym. Lek zawiera ko-trimoksazol, czyli połączenie sulfometoksazolu i trimetoprimu, które blokują enzymy bakteryjne odpowiedzialne za rozmnażanie się chorobotwórczych bakterii.

Jak każdy lek, ten również może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Często reakcje skórne; nudności, wymioty, podwyższenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi oraz kreatyniny w surowicy.
Niezbyt często biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit; podwyższone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby; zakażenia grzybicze; drgawki; zaburzenie czynności nerek; pokrzywka.
Rzadko zaburzenia krwi i układu chłonnego; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka; ból żyły i zapalenie żył; zastój żółci; hipoglikemia; zaburzenia układu nerwowego; omamy, krystaluria (występowanie kryształów moczu).
Bardzo rzadko alergiczne zapalenie mięśnia sercowego; szumy uszne, zawroty głowy; zapalenie błony naczyniowej oka; martwica wątroby; reakcje uczuleniowe na składniki leku; rabdomioliza; ataksja, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jałowe albo objawy przypominające nie; śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększone wydzielenie moczu; nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych; rumień wielopostaciowy (wysypki na skórze o różnym stopniu nasilenia), nadwrażliwość na światło (podobnie jak w przypadku innych leków zawierających sulfonamidy), potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - choroba Lyella) wysypka polekowa, której towarzyszy zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi oraz objawy ogólnoustrojowe, ostra uogólniona osutka krostkowa, plamica i choroba Schönleina–Henocha (martwicze zapalenie małych naczyń).
Częstość nieznana zapalenie naczyń siatkówki; ostre zapalenie trzustki; zespół zanikania przewodów żółciowych; podwyższone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia); zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); bóle stawów i bóle mięśni; zapalenie naczyń mózgowych; zapalenie naczyń płucnych; zapalenie naczyń; martwicze zapalenie naczyń, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (martwicze zapalenie małych tętnic) oraz guzkowe zapalenie tętnic; poronienie samoistne.

Bactrim jest bezwzględnie przeciwwskazany:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • u pacjentów z istotnym uszkodzeniem miąższu wątroby
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny
 • w skojarzeniu z dofetylidem
 • u dzieci w ciągu pierwszych 6 tygodni życia


  Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z ciężką alergią, astmą oskrzelową, porfirią czy zaburzeniami czynności tarczycy.

  Podwyższone ryzyko pojawienia się działań niepożądanych o dużym nasileniu występuje u: osób w podeszłym wieku, pacjentów z innymi chorobami oraz równocześnie przyjmujące inne leki.

  Podczas stosowania leku Bactrim zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu oraz ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry, takie jak wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub ostra uogólniona osutka krostkowa, pojawiające się na tułowiu, jako czerwonawe krosty lub okrągłe plamy często ze zlokalizowanymi w centralnej części pęcherzami.

  Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Bactrim Forte, jeśli konieczne jest wykonanie oznaczenia stężenia kreatyniny lub metotreksatu we krwi. Lekarz zleci wykonanie oznaczenia laboratoryjnego właściwą metodą.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Po otwarciu butelki z lekiem, produkt Bactrim syrop należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i może być zużyty do 20 dni po otwarciu butelki.

Przeciwwskazany u dzieci w ciągu pierwszych 6 tygodni życia.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bactrim może wchodzić w interakcje z:

 • amantadyną,
 • cyklosporyną,
 • dapsonem,
 • digoksyną,
 • dofetylidem,
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
 • fenytoiną,
 • klozapiną,
 • kumaryną,
 • lamiwudyną
 • lekami moczopędnymi,
 • lekami oszczędzającymi potas (np. inhibitory konertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensyny, prednizolon),
 • memantyną,
 • metotreksatem,
 • pirymetaminą,
 • pochodnymi sulfonylomocznika,
 • repaglinidem, rozyglitazonem, pioglitazonem,
 • amiodaronem,
 • paklitakselem,
 • analogami nukleozydów, takrolimusem, azatiopryną, merkaptopuryną.

Zastosowanie produktu Bactrim w ciąży można rozważyć jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Zarówno trimetoprim, jak i sulfametoksazol przenikają do mleka kobiecego.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. 

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką w celu równomiernego wymieszania syropu.

Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

Bactrim (200 mg + 40 mg)/5 ml syrop: 5 ml syropu (1 łyżeczka miarowa) zawiera: 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu. Skojarzenie sulfametoksazolu z trimetoprimem w stosunku masowym 5:1 znane jest jako ko-trimoksazol.

Substancje pomocnicze:

 • Celuloza zdyspergowana
 • Propylu parahydroksybenzoesan
 • Metylu parahydroksybenzoesan
 • Sorbitol 70%
 • Polisorbat 80
 • Esencja bananowa 85509 H
 • Esencja waniliowa 73690-36
 • Woda oczyszczona

W razie pojawienia się wysypki skórnej lub innych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Bactrim u pacjentów, z ciężką alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie.

Istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych o dużym nasileniu:

 • u osób w podeszłym wieku,
 • w przypadku występowania chorób współistniejących np.: zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby,
 • w przypadku równoczesnego przyjmowania innych leków (ryzyko może zależeć od dawki i czasu trwania leczenia).

Butelka 100 ml z oranżowego szkła z nakrętką PE, w tekturowym pudełku.

Kupujący Bactrim, (200 mg+40 mg)/5 ml, syr., 100 ml
Kupowali również