Bactroban 2%, maść do nosa, (import równoległy) 3 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Bactroban 2%, maść do nosa, (import równoległy) 3 g

35,65

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Kupujący Bactroban, 20 mg/g, maść do nosa,(i.rów),InPh,Hiszp, 3 g
Kupowali również