Beclonasal Aqua 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 200 dawek


Zdjęcie podglądowe recepty

Beclonasal Aqua 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 200 dawek

18,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Zapobieganie i leczenie całorocznego i sezonowego alergicznego nieżytu nosa, w tym kataru siennego, naczynioruchowy nieżyt nosa.

Przeciwzapalne, przeciwalergiczne, miejscowo zwęża naczynia krwionośne.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje nadwrażliwości, uczucie nieprzyjemnego smaku i zapachu, ból głowy, suchość oraz podrażnienie błony śluzowej nosa i gardła, kichanie, krwawienie z nosa, owrzodzenia błony śluzowej, perforacje przegrody nosowej. Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania kortykosteroidów donosowych, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu.  

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz nadwrażliwość na beklometazon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia czynności kory nadnerczy, krwawienia z nosa, urazy nosa, zakażenia grzybicze, bakteryjne, wirusowe, astmę, gruźlicę.  
  • Gdy stosujesz inne sterydy donosowo lub przyjmujesz doustnie leki sterydowe.
  • Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.  
  • Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią należy rozważyć, czy korzyści terapeutyczne dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Donosowo. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W celu osiągnięcia pełnych korzyści terapeutycznych niezbędne jest regularne stosowanie leku.
 
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Jedna dawka (0,09 ml) zawiera 50 mikrogramów beklometazonu dipropionianu (Beclometasoni dipropionas). Jeden ml zawiesiny zawiera 555 mikrogramów beklometazonu dipropionianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Ten lek zawiera 9 mikrogramów benzalkoniowego chlorku w pojedynczej dawce (0,09 ml), co odpowiada 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml zawiesiny.

Kupujący Beclonasal Aqua, 50 mcg/dawke, aer.do nosa,200 dawek
Kupowali również