Belara 0,03mg + 2mg,tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Belara 0,03mg + 2mg,tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug, 21 szt

31,53

Kupujący Belara, 0,03mg + 2mg,tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug, 21 szt
Kupowali również