Benfogamma Forte 300 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Benfogamma Forte 300 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

49,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Dorośli:

  • leczenie potwierdzonego niedoboru witaminy B1
  • zapobieganie skutkom niedoboru witaminy B1, którego nie można skutecznie uzupełnić za pomocą diety, u pacjentów z grupy ryzyka
  • leczenie neuropatii i zaburzeń sercowo-naczyniowych spowodowanych niedoborem witaminy B1.

Witamina B1 jest ważnym składnikiem odżywczym pełniącym istotne funkcje fizjologiczne, m.in. w metabolizmie węglowodanów. Niedobór witaminy B1 powoduje u ludzi chorobę o nazwie beri-beri, której 4 główne objawy obejmują zaburzenia układu nerwowego (postać sucha) i sercowo-naczyniowego (postać mokra).

Najbardziej znamienne kliniczne objawy niedoboru tiaminy dotyczą układu nerwowego. Dominują zapalenie wielonerwowe oraz porażenie nerwów obwodowych. Niedobory tiaminy mogą prowadzić do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym - wystąpienia encefalopatii Wernickiego i neuropatii obwodowych.

Istotny niedobór niesie ze sobą poważne skutki kliniczne i wymaga leczenia - suplementacji witaminy B1. Standardowe leczenie awitaminozy polega na suplementacji witaminy B1. Brak jest alternatywnej, porównywalnej metody leczenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: Reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, wysypka).

  • Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: W badaniach klinicznych benfotiaminy, zaburzenia żołądka i jelit jak nudności i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, udokumentowano w pojedynczych przypadkach. Jednak częstość występowania nie różniła się od tej w grupach placebo. Związek przyczynowy z benfotiaminą nie jest wystarczająco wyjaśniony i może być zależny od dawki.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Produkt leczniczy Benfogamma Forte może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i wyłącznie na zlecenie lekarza.

Produkt leczniczy Benfogamma Forte może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności i wyłącznie na zlecenie lekarza.

Produkt leczniczy Benfogamma Forte nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

1 tabletka powlekana zawiera 300 mg benfotiaminy (Benfothiaminum).

Lek uznaje się za wolny od sodu.

Kupujący Benfogamma Forte, 300 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również