Benodil 0,25 mg/ml; 2 ml, zawiesina do nebulizacji, 10 amp.


Zdjęcie podglądowe recepty

Benodil 0,25 mg/ml; 2 ml, zawiesina do nebulizacji, 10 amp.

28,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Benodil jest stosowany w leczeniu: astmy (gdy inhalator ciśnieniowy nie jest wskazany), duszność i szczekający kaszel w zespole krupu (ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli), zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Budezonid jest glikokortykosteroidem wykazującym miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwwysiękowe i przeciwobrzękowe. Wziewne stosowanie glikokortykosteroidów ogranicza działania niepożądane w porównaniu ze stosowaniem doustnych leków z tej grupy.

Jak każdy lek, Benodil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi obrzęk twarzy, świąd, wysypka skórna, pokrzywka lub skurcz oskrzeli ze świszczącym oddechem, należy zakończyć stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  • Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1/10 pacjentów) to: pleśniawki, ból gardła, kaszel, chrypa, zakażenie płuc u pacjentów z POChP.
  • Niezbyt często (rzadziej niż u 1/100) pacjentów występują: zaćma, skurcz mięśni, drżenie, niepokój, depresja, niewyraźne widzenie.

Pozostałe działania niepożądane występują rzadko i są wymienione w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na budezonid lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Leku Benodil nie należy stosować do łagodzenia ostrego napadu astmy i bezdechu.

Należy przepłukać jamę ustną wodą po skończonej nebulizacji by ograniczyć prawdopodobieństwo powstania pleśniawek.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem,  w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni.

Termin ważności po pierwszym otwarciu saszetki to 3 miesiące.

Zawartość ampułki należy zużyć w ciągu 12 godzin po jej otwarciu, a po rozcieńczeniu solą fizjologiczną w ciągu 30 minut.

Produkt leczniczy Benodil jest przeznaczony do leczenia niemowląt od 6 miesiąca życia, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zawsze należy poinformować lekarza o stosowanych lekach.

Budezonid może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi ketokonazol i itrakonazol.

Niektóre środki antykoncepcyjne mogą wpływać na nasilone działanie leku benodil.

Przed użyciem leku w ciąży i podczas karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
 
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Benodil, należy bezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o konieczności dalszego używania leku.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda ampułka leku Benodil 0,25mg/ml o pojemności 2 ml zawiera 0,5 mg budezonidu.

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy, bezwodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Kupujący Benodil, 0,25 mg/ml; 2 ml, zaw.do nebul., 10 amp
Kupowali również