Berotec N Aerozol, (100 mcg/dawkę), 200 dawek, 10 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Berotec N Aerozol, (100 mcg/dawkę), 200 dawek, 10 ml

Dowiedz się więcej o imporcie równoległym

24,46

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Zapobieganie napadom duszności w astmie wysiłkowej, duszności nocnej oraz duszności wywołanej przewidywanym kontaktem ze znanym alergenem. Leczenie objawów duszności w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Drżenia mięśni szkieletowych, nerwowość, ból i zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, uczucie kołatania serca, potliwość, nudności, wymioty, bóle i kurcze mięśni, paradoksalny skurcz oskrzeli, podrażnienie błony śluzowej gardła, kaszel. Po dłuższym stosowaniu może pojawić się nadmierne obniżenie poziomu potasu w surowicy. Rzadko obniżenie rozkurczowego i wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia rytmu serca (szczególnie po zastosowaniu większych dawek) oraz alergiczne objawy skórne.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz chore serce, nadczynność tarczycy, niewyrównaną cukrzycę.
  • Gdy przyjmujesz leki β-adrenolityczne, pochodne ksantyny, preparaty zmniejszające stężenie potasu we krwi, leki należące do grupy inhibitorów MAO (monoaminooksydazy), leki przeciwdepresyjne. J
  • eśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

Wziewnie. Dawkowanie i częstotliwość stosowania leku określa lekarz.

Jedna odmierzona dawka (rozpylenie) zawiera 100 mikrogramów fenoterolu bromowodorku (Fenoteroli hydrobromidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: ten produkt leczniczy zawiera 15,597 mg alkoholu (etanolu) w każdym rozpyleniu.

Kupujący Berotec N, 100 mcg/dawke,aer.inhal., 200 dawek,10 ml
Kupowali również