Betahistyna Bluefish 16 mg, tabletki, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Betahistyna Bluefish 16 mg, tabletki, 60 szt.

19,36

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Betahistyna Bluefish stosuje się w leczeniu choroby Meniere'a, która objawia się: zawrotami głowy, postępująca utratą słuchu, szumami usznymi.

Lek Betahistyna Bluefish działa na układ nerwowy, jest stosowany przeciw zawrotom głowy. Produkt leczniczy Betahistyna Bluefish działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Częste (występujące u mniej niż 1 osób na 10): ból głowy, nudności, niestrawność.

 

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu, guza chromochłonnego nadnerczy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania Betahistyna Bluefish u pacjentów z wrzodami żołądka i/lub astmą oskrzelową.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. 

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje: leki przeciwhistaminowe, Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią, o stosowaniu w ciąży decyzje podejmuje lekarz.

Nie zaleca się stosowania leku Betahistyna Bluefish u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

 

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Każda 16 mg tabletka zawiera 41,2 mg mannitolu

Kupujący Betahistyna Bluefish, 16 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również