Betaserc ODT 24 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Betaserc ODT 24 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 szt.

38,65

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Leczenie objawowe u osób dorosłych choroby Meniere'a i zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

Lek Betaserc ODT działa na układ nerwowy, jest stosowany przeciw zawrotom głowy, działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Powoduje to obniżenie zwiększonego ciśnienia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: bóle głowy, nudności i zaburzenia trawienia.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Guz chromochłonny nadnerczy.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania betahistyny w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. 

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny równoważne 15,63 mg betahistyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 3,4 mg aspartamu i 0,15 mg sacharozy.

Kupujący Betaserc ODT, 24 mg, tabl.uleg.rozp.w j.ustn., 20 szt
Kupowali również