Beto 100 ZK 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (i.rów), Delf, Niem, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Beto 100 ZK 95 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (i.rów), Delf, Niem, 30 szt.

12,95

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca.

Leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością lewej komory.

Zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału.

Profilaktyka migreny.

Obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zmęczenie, zwroty i bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, hipotonia ortostatyczna, duszność wysiłkowa, nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcia.
Niezbyt często obserwuje sie zwiększenie masy ciała, depresję, osłabienie koncentracji, zaburzenia snu, przejściowe zaostrzenie objawów niewydolności serca, zimne stopy i dłonie, skurcz oskrzeli, wymioty, wysypka, zwiększona potliwość, kurcze mięśni, obrzęk.
Zaostrzenie utajonej cukrzycy, nerwowość, napięcie, zaburzenia widzenia, nieżyt nosa, suchość w ustach, zaburzenia funkcji wątroby, wypadanie włosów, impotencja są rzadko występującymi działaniami niepożądanymi.
Bardzo rzadko obserwuje się zmiany obraz krwi, zaburzenia pamięci, zmiany nastroju, szum uszny , zaburzenia słuchu, zaburzenia smaku, zapalenie wątroby, nadwrażliwość na światło, bóle stawów, osłabienie mięśni, zaostrzenie łuszczycy, wystąpienie łuszczycy lub łuszczycopodobne zmiany skórne. Ponadto w przypadku wystąpienia innych niewymienionych działań niepożądanych należy o nich poinformować lekarza.  
 
Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak zawroty głowy, uczucie zmęczenia, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na metoprolol, inne β-adrenolityki lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, choroby serca, niedociśnienie tętnicze, znaczne zaburzenia krążenia obwodowego.  

Gdy przyjmujesz inne leki obniżające ciśnienie krwi, przeciwarytmiczne, glikozydy naparstnicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, pochodne kwasu barbiturowego, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, rifampicynę, cymetydynę, doustne leki przeciwcukrzycowe, insulinę. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach nawet tych dostępnych bez recepty.  

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadku kiedy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. 

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 95 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 100 mg metoprololu winianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera do 37,25 mg sacharozy, do 2,04 mg glukozy i 7,11 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej).

Kupujący Beto 100 ZK, 95 mg,tabl.o przedl.uw(i.row),Delf,Niem,30 szt
Kupowali również