Betoptic 0,5%, krople do oczu (import równoległy) 5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Betoptic 0,5%, krople do oczu (import równoległy) 5 ml

16,22

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Lek Betoptic 0,5% jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

Produkt Betoptic 0,5% to lek przeciwjaskrowy, zwężający źrenicę, zmniejszania ciśnienie płynu w oku.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): Działania dotyczące oka: dyskomfort w oku.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób): niewyraźne widzenie, zwiększone wytwarzanie łez, ból głowy.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u pacjentów z bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia niekontrolowanym stymulatorem serca, wstrząsem kardiogennym lub jawną niewydolnością serca w wywiadzie.

Produkt leczniczy Betoptic 0,5% jest również przeciwwskazany u pacjentów z reaktywną chorobą dróg oddechowych, w tym z istniejącą ciężką astmą oskrzelową, lub ciężką astmą oskrzelową w wywiadzie, lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości: choroba niedokrwienna serca; problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc; obwodowa choroba naczyń taka jak choroba Raynauda lub zespół Raynauda; cukrzyca, hipoglikemia samoistna; nadczynność tarczycy; miastenia (przewlekłe osłabienie-nerwowo mięśniowe); jaskra z zamkniętym kątem przesączania; miejscowe lub ciężkie reakcje alergiczne.

Należy poinformować lekarza o planowanych zabiegach chirurgicznych, podczas stosowania leku Betoptic 0,5%.

Jeśli pacjent ma chorobę rogówki, należy zwrócić się do lekarza, ponieważ lek Betoptic 0,5% może powodować suchość oczu.

Jeśli pacjent miał operację jaskry, należy zwrócić się do lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Betoptic 0,5%.

Lek Betoptic 0,5% zachowuje trwałość przez 4 tygodnie od pierwszego otwarcia butelki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Betoptic 0,5% u osób w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja, że pacjent przyjmuje: doustne leki blokujące kanały wapniowe, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), glikozydy nasercowe, parasympatykomimetyki, guanetydyna, leki zmniejszające zasoby katecholamin w zakończeniach neuronów, takie jak pochodne rezerpiny, adrenalina, leki stosowane w zaburzeniach emocjonalnych, zachowania lub umysłowych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią, o stosowaniu leku w ciąży decyzje podejmuje lekarz.

Przez krótki czas po użyciu kropli u pacjenta może występować niewyraźne widzenie. Przed kontynuacją prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać do powrotu wyraźnego widzenia.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni. Jeśli po zdjęciu zakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go usunąć przed zastosowaniem produktu leczniczego.

Substancją czynną leku jest Betaxololum hydrochloridum.

1 ml kropli do oczu produktu Betoptic 0,5% zawiera 5 mg betaksololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny stężony (do uzyskania odpowiedniego pH), woda oczyszczona.

Kupujący Betoptic 0.5%, 5 mg/ml,krople d/oczu,(i.row),InPh,Grec, 5 ml
Kupowali również