Biatain Opatrunek poliuretanowy, 15 x 15 cm, nieprzylepny, 1 szt (z opakowania 5 szt)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Biatain Opatrunek poliuretanowy, 15 x 15 cm, nieprzylepny, 1 szt (z opakowania 5 szt)

31,20

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Kupujący Biatain, opatr.poliuret.,15x15cm,n/przylep.,1szt (z op.5szt)
Kupowali również